Antud lehel on võimalik tutvuda säästlike sademevee lahendustega erinevate eestikeelsete skeemide toel 

SKEEMIDE AUTOR : 4people OÜ

 

Sademevee käitlemine linnas põhjustab hulgaliselt probleeme. Kuna linnades on enamus aladest kaetud vett mitteläbilaskvate pindadega (ehitised, asfalt jne), siis juhitakse sademevesi otse kanalisatsiooni, mis põhjustab tugevamate sademete korral üleujutusi, koormab üle linna kanalisatsiooni, viib rivist välja reoveepuhastid, reostab eesvoolusid.

 

Säästliku sademeveekäitluse peamine eesmärk on vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni, hajutada ja immutada sademevett selle tekke kohas niipalju kui võimalik. Selleks rajatakse immutusribasid, nõvasid, vett läbilaskvaid kõnniteid ja parklaid, rohekatuseid ja -seinu jne. Need lahendused kasutavad looduslikke taimedel baseeruvaid süsteeme, mistõttu tähendab säästlik sademevee käitlus kogu ala tervikplaneerimist ja rohealade kujundamist, loodusliku mitmekesisuse, roheluse, multifunktsionaalsuse ning esteetilise väärtuse suurendamist linnaruumis.

poster1
tanav
lillepeenar-vihmapeenar