ANNELINNA VISIOONIKONKURSS

AUTOR(ID): Kadri Mets, Jaana Ahlberg, Martin Maikalo, Gen Mandre (4people OÜ)

 

KONTSEPTSIOON: 
 

4+1 elementi

Annelinn koosneb peamiselt paneelelamutest, mis moodustavad ühetaolise linnaruumi. Seal liikudes mõjutab meie meeleolu ning mugavustunnet peale meid ümbritseva arhitektuurse ruumi ka ilm. Kui vihma sajab ning taevas on pilvine, siis kõrged hooned võimendavad ebamugavustunnet kergliikleja tasandil. Tänavaruumis liikumine pole kehva ilma korral kutsuv ning inimesed eelistavad tuppa jääda. Seevastu on võimalik näha kehvas ilmas mitte probleemi, vaid võimalust. Ebameeldivat ilma on võimalik ära kasutada ning muuta inimestele sel ajal väljas viibimine lõbusaks ja mõnusaks. Meie mugavustunnet mõjutavad suuresti looduselemendid, nagu vihm, tuul ja lumi ning neid võimendab omakorda pimedus ehk valguse puudumine. Need on käsitletavad 4 elementi. Kõiki neid elemente saab ära kasutada ning neid rõhutada, muutes nad atraktiivseteks ja kutsudes seeläbi inimest ehk viiendat elementi toast välja kehva ilma nautima!

 

Tuumik+lülid

Annelinna ühiseks nimetajaks on atmosfäär, mis tekib ühetaolises linnaruumis. Kuna samanäolistes ruumides tekib läbi ilmastiku samasugune meeleolu, on võimalik neid ruume käsitleda mitmetes piirkondades ühtemoodi. Võttes arvesse iga koha eripärasid, on võimalik sarnastes kohtades rakendada samadel põhimõtetel toimivaid lahendusi ning seeläbi välja arendada elementide süsteem läbi kogu Annelinna.

Annelinna hoonestus paikneb väga reeglipäraselt ning hoonestuse vahel kulgeb mitmeid üksteisega ristuvaid teid. Liikumistrajektooride liigendamiseks saab jagada nad lülideks ning muuta tähtsamate teede ristumiskohad tuumikpunktideks. Tuumikpunkti on kontsentreeritud kõige rohkem tegevusi, nad soodustavad sotsialiseerumist ning pikemat kohalviibimist. Samuti töötavad nad infovahetuspunktidena. Lülid seevastu toetavad tuumikut ning liigendavad teed, mis selleni viivad. Igal lülil on oma unikaalne väärtus, mis omakorda pakub inimestele midagi ning võimaldab tal oma teekonnal peatuda ja vaadata. Lülid koos tuumikuga loovad uue sotsiaalse mõõtme, pakuvad tegevusi ning mingil määral suunavad ka inimesi valima just seda atraktiivsemat teekonda. Lülides ja ka tuumikus kajastuvad disainilahendused kasutavad ära nelja ilmaelementi: valgust, vihma, tuult ja lund. Kõige tähtsamaks elemendiks on viies element – inimene, kes on nii ruumi vaatlejaks kui ka elavdajaks.

annelinn
4+1 elementi_planžett
annelinn vesi lo-postprod
annelinn tuli raisk4
annelinn tuu2
maa2
annelinn k2