(D)RAIN FOR LIFE

“(D)rain for Life” on Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi poolt rahastatud aasta aega kestev projekt, mis tutvustab Säästlikke Sademevee Kuivendussüsteeme loomaks inimsõbralikku ja looduslähedast keskkonda. Eesti poolse partnerina Eesti Maaülikooli meeskonnas osalesid ka 4people OÜ meeskonna liikmed Jekaterina Balicka ja Gen Mandre.

 

Säästlikud Sademnevee Kuivendussüsteemid (SSKS) on niinimetatud “rohelised” insener-kujunduslikud tehnoloogilised lahendused sademevete keskkonnahoidlikuks korraldamiseks, mis jäljendavad looduslikku ökosüsteemi.

 

On oluline ära märkida, et säästlik ei tähenda alati midagi täiesti uut – säästlikkus antud kontekstis tähedab, et leitakse kõige harmoonilisem viis, millega muudetakse keskkond paremaks võimalikult väikeste kaasnevate mõjudega. “(D)rain for Life” projekti raames võrreldakse SSKS-i tehnoloogiaid ja nende abil täiustatakse olemasolevaid lahendusi luues keskkonnasõbralikke alternatiive, mis on Eestis ja Lätis vähelevinud.

 

Meie siht on uurida ja katsetada uusi täiustatud võimalusi loomaks sademevete (ka suurte sademevee koguste puhul) korraldamise süsteeme, millest saavad kasu nii rahastajad kui ka keskkond. Läbi nende on võimalus kohalikel omavalitsustel luua esteetilist avalikku ruumi ja linnakodanikel taaskasutada kogutud sademevett koduses majapidamises. Tähelepanuta ei jää kindlasti ka reostuse hulk sademevees ega vee kvaliteet.

 

“(D)rain for Life” filosoofia seisneb ühiskonna teavitamises kirjeldatud probleemidest ja laiaulatuslikuma koostöö edendamises. Ühine meiega sellel teekonnal keskkonnasõbralikuma tuleviku nimel!