RÄPINA LINNA AUSAMBA PARGI MAASTIKUARHITEKTUURNE IDEEKONKURSS

AUTOR : Gen Mandre (4people OÜ)

 

KONTSEPTSIOON: 
 

Lahendus sündis inspireerituna olemasolevast olukorrast pargis. Orgaanilisele joonele andis paljus mõjutust kaldajoon, mis kandub edasi maastiku vormides ja teede võrgustiku sujuvates kaarjoontes.

Ideelahenduses on seotud uus ja olemasolev. Arvestatud on ajalooliste väärtustega, millele lisanduvad kaasaegsed funktsioonid ja disain.

Lahendus arvestab olemasolevate liikumissuundadega neid täiendades ning kasutajale mugavamaks muutes. Uued liikumissuunad seovad kavandatu tervikuks. 

rapina pealtvaade
1räpina ausamba park_ palett_leht1
2räpina ausamba park_palett_leht 2
3räpina ausamba park_palett_leht 3