RIIGIMAA 40 KINNISTU KRAAVI ESKIISPROJEKT

TELLIJA: Merindorf OÜ 
ASUKOHT: Riigimaa 40 
VALDKOND: Äravoolu voolukiirust aeglustavad ja puhastavad lahendused kinnistule 
TIIM: Gen Mandre