SÄÄSTLIKUD SADEMEVEE SÜSTEEMID LINNARUUMIS

Tartu Linnavalitsus organiseeris koostöös 4people OÜ-ga infotunni „Säästlikud sademevee süsteemid linnaruumis“, mille eesmärgiks oli uuenduslikke sademevee süsteeme kasutades inimsõbraliku, jätkusuutliku ning looduslähedase keskkonna loomise võimaluste tutvustamine.

 

27. mail toimunud infotunnile „Säästlikud sademevee süsteemid linnaruumis“, olid osalema oodatud eelkõige planeerijad, projekteerijad ja arendajad. Seminaril kõneldi Skandinaaviamaades levinud säästlikest sademevee süsteemidest (Sustainable Urban Drainage Systems, SUDS), nende rakendamisega kaasnevatest eelistest ning planeeringutesse kaasamisest.

Eestis veel vähe kasutust leidnud säästlike sademevee süsteemide näol on tegemist “roheliste” insener-kujunduslike tehnoloogiliste lahendustega sademevee keskkonnahoidlikuks ärajuhtimiseks, mis jäljendavad looduslikku ökosüsteemi. 

 

Võrreldes traditsiooniliste sademevee ärajuhtimissüsteemidega pakuvad need mitmeid eeliseid:

 

  • vähendavad oluliselt sademevee äravoolu määra, vähendades üleujutusohtu
  • puhastavad sademevett looduslikul viisil
  • suurendavad linnakeskkonna atraktiivsust
  • ennetavad erosiooni ohtu
  • vähendavad rajamiskulusid

 

Lahenduste hulka kuuluvad avatud kanalid, immutuskraavid, tiigid, basseinid, haljastatud katused, vett läbilaskvad tänavakatted, samuti sademevee taaskasutamine, jne.

Tartu Linnavalitsuses korraldatav infotund oli lühikeseks sissejuhatuseks Eesti Maaülikoolis toimuvale säästlikke sademevee süsteeme põhjalikumalt käsitlevale loengule.