LILLEPEENAR MULTIFUNKTSIONAALSEKS VIHMAPEENRAKS!

lillepeenar-vihmapeenar ou

Linnade kasvades põllumaade ja metsade arvelt suureneb ka vett mitteläbilaskvatelt pindadelt koguneva sademevee äravoolu kogus. Suurenenud äravoolu kogus suurendab üleujutuste ja erosiooni ohtu ning kannab endaga looduslikesse veekogudesse kaasa saasteaineid tänavatelt, parklatest jne. See sunnib omanikke kalleid sademevee lahendusi kohandama.  Äravoolu koguse vähendamiseks sobivad väga hästi vihmapeenrad. Üksikuna võib vihmapeenar aias üsna väikese asjana tunduda, aga mitmed vihmapeenrad naabruskonnas vähendavad ühiselt piirkonna probleeme sademevee äravooluga, soodustavad kogukonna teket ning loovad meeldiva elukeskkonna. 

 

Vihmapeenrad on piirkonnale ja erakrundile tähtsad mitmel moel: 

 

  • Aitavad täiendada põhjavee varusid
  • Vähendavad sademevee äravoolu kogust
  • Aitavad kaitsta kogukondi sademevee probleemide eest
  • Filtreerivad saasteaineid ja aitavad kaitsta looduslikke veekogusid reostuse eest, mida äravool endaga kaasa kannab
  • Loovad elupaikasid lindudele ja väiksematele loomadele ning pakuvad suurt silmailu

Küsimuste tekkimisel võite alati julgesti meilt küsida! Abistame vajadusel nõuga, projektiga ning rajamisel.